Ca sỹ
Ngày sinh: 03/05/1952
Quốc gia: Việt Nam


Bà tên thật Nguyễn Thị Thanh Hiền. Trong thời gian hoạt động tại chiến trường bà còn có bí danh Thanh Hồng. Bà sinh tại Đông Hưng, Thái Bình, quê quán Đào Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ.

    Năm 1967 đến 1968, Thu Hiền cùng đoàn quân khu Tây Bắc vào biểu diễn phục vụ động viên tinh thần chiến đấu chống Mỹ của quân và dân tuyến lửa miền Trung.
    Năm 1971, bà về Đoàn Ca nhạc Dân tộc Trung ương.
    Năm 1972, bà cùng đoàn văn công Tây Nguyên vào giải phóng Quảng Trị. Thu Hiền là người được tham dự cuộc trao trả tù binh.
    Năm 1975, Thu Hiền cùng Đoàn ca nhạc dân tộc Trung ương vào giải phóng thành phố Huế.
    Năm 1984, Thu Hiền được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.
    Năm 1993, bà được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.
    Hiện nay bà đang làm Trưởng đoàn ca nhạc Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam.