Người tình mo cau - Dũng Trần
Tên bài hát
Ca sỹ
Thời gian
MusicMusic
Tổng cộng: 1 bài
Lời bài hát - Người tình mo cau
Hiện tại chưa có bản nhạc
Ca sỹ Dũng Trần
Ngày sinh:
Quốc gia: Việt Nam