Lời đắng cho cuộc tình - Dũng Trần
Tên bài hát
Ca sỹ
Thời gian
MusicMusic
Tổng cộng: 1 bài
Lời bài hát - Lời đắng cho cuộc tình
Hiện tại chưa có bản nhạc
Ca sỹ Dũng Trần
Ngày sinh:
Quốc gia: Việt Nam