Mẹ người ta - Lyna Thùy Linh
Tên bài hát
Ca sỹ
Thời gian
MusicMusic
Tổng cộng: 1 bài
Lời bài hát - Mẹ người ta
Hiện tại chưa có bản nhạc
Ca sỹ Lyna Thùy Linh
Ngày sinh: 02/11
Quốc gia: Việt Nam