Bản sao người em yêu - Lưu Quang Anh
Tên bài hát
Ca sỹ
Thời gian
MusicMusic
Tổng cộng: 1 bài
Lời bài hát - Bản sao người em yêu
Hiện tại chưa có bản nhạc
Ca sỹ Lưu Quang Anh
Ngày sinh: 01/09
Quốc gia: Việt Nam