Thước đo tình yêu 2 - Hồ Quốc Việt
Tên bài hát
Ca sỹ
Thời gian
MusicMusic
Tổng cộng: 1 bài
Lời bài hát - Thước đo tình yêu 2
Hiện tại chưa có bản nhạc
Ca sỹ Hồ Quốc Việt
Ngày sinh: 07/04
Quốc gia: Việt Nam