Nhúng blog:
Về dưới phật đài - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Tên clip
Ca sỹ
Thời gian
MusicMusic
Tổng cộng: 1 bài
Lời bài hát - Về dưới phật đài
Chưa có bản nhạc
Ca sỹ Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Ngày sinh:
Quốc gia: Việt Nam