Nhúng blog:
Sắc tím hoa lục bình - Nhật Khánh
Tên clip
Ca sỹ
Thời gian
MusicMusic
Tổng cộng: 1 bài
Lời bài hát - Sắc tím hoa lục bình
Chưa có bản nhạc
Ca sỹ Nhật Khánh
Ngày sinh:
Quốc gia: