Phân phối thù lao tác quyền Quý 1.2011
6/3/2011 3:48:10 PM
Năm nay, tuần đầu tiên của tháng 5, VCPMC bắt đầu phân phối tiền tác quyền Quý I.2011 Số tiền phân phối sẽ là: 5.492.000.000 (Năm tỷ bốn trăm chín mươi hai triệu đồng)

Công tác phân phối

 Phân phối tiền tác quyền cho thành viên năm 2010 và Quý I/ 2011.

 Phân phối là công tác được Trung tâm đặc biệt quan tâm chú trọng ngay từ ngày đầu thành lập. Theo thông lệ quốc tế, tần suất phân phối tại các tổ chức tập thể trên thế giới là từ 1 đến 2 lần trong năm. Trong khi đó, Trung tâm hiện đã và đang thực hiện phân phối 4 lần trong năm (mỗi quý một lần).

 -   Lịch phân phối/năm 2010

          Quý 1: ngày 1.5 

          Quý 2: ngày 1.8

          Quý 3: ngày 1.11    

          Quý 4: ngày 1.2 năm sau

 Riêng quý 4 năm 2010, theo lịch phân phối là ngày 1.2.2011, tuy nhiên để kịp phân phối đến hội viên trước tết nguyên đán, các cán bộ Trung tâm đã nỗ lực phấn đầu để phân phối sớm hơn kế hoạch 13 ngày. Trung tâm bắt đầu phân phối số tiền thu được của quý 4/2010 từ  ngày 17.1.2011 với tổng số tiền phân phối là: 5,759,513,828đ

 -          Tổng số tiền phân phối tính trong năm 2010:

 

STT

Kỳ phân phối

Tiền phân phối (VNĐ)

Ngày phân phối

1

Phân phối Quý 4 năm 2009

5,317,510,055

01.02.2010

2

Phân phối lãi tiền gửi ngân hàng và phân phối bổ sung

        1,348,009,960

01.02.2010

3

Phân phối Quý 1 năm 2010

5,876,606,630

14.05.2010

4

Phân phối Quý 2 năm 2010

4,971,221,803

15.08.2010

5

Phân phối Quý 3 năm 2010

4,490,540,278

16.11.2010

6

Phân phối Quốc tế quyền sao chép

862,267,015

01.08.2010

 

Tổng cộng 

22,866,155,741

 

 (Trích Báo cáo công tác năm 2010 của VCPMC)

 Năm nay, tuần đầu tiên của tháng 5.2011 VCPMC bắt đầu phân phối tiền tác quyền Quý I.

Số tiền phân phối sẽ là: 5.492.000.000 (Năm tỷ bốn trăm chín mươi hai triệu đồng)

Các tin khác